Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Activiteiten Elders Links
Activiteitenarchief

23-12-2012 - Facetten van Joods leven in Zuidoost Drenthe

Een lezing door Jan de Graaf, voorzitter van de stichting Sjemmesj.

De nadruk ligt op de jongste geschiedenis. De haast totale vernietiging van de Joodse gemeenschap in de oorlogsjaren is een belangrijk bestanddeel van de lezing. Als besluit zal de zeer waardevolle documentaire "Van de Stobbe en de Bossen" over de onderduik van enkele Joden vertoond worden. Een boeiende documentaire met ondermeer gesprekken met overlevenden en hun helpers.

Ondanks de treurige geschiedenis waarover Jan zal vertellen is er toch ook sprake van overleven en nieuw begin. Daarom durft het bestuur van de Stichting het aan om hierover enkele dagen voor kerst te vertellen.
Het belooft een interessante middag te worden met vaak onbekende gebeurtenissen uit onze oorlogsgeschiedenis.

Deze lezing komt in de plaats van het oorspronkelijk in het winterprogramma aangekondigde verhaal over Chanoeka.

Jan de Graaf is tot zijn pensioen leraar geschiedenis geweest. Hij was actief in de provinciale politiek, maar vooral heeft hij zich diepgaand beziggehouden met de geschiedenis van de Joden in Drenthe. Met name de afschuwelijke gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren werden zijn studiedoel. Over Joodse cultuur en Joods leven heeft hij in het hele noorden van het land lezingen gegeven. Zijn geëngageerde boeiende manier van vertellen maakt dat hij zowel scholieren als volwassenen weet te betrekken bij de geschiedenis van de Joden voor en in de oorlog.