Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Activiteiten Elders Links Stolpersteine
Activiteitenarchief

15-12-2013 - Joods Emmen van 1942 besproken en bezongen

Vanmiddag treden twee bekende Emmenaren op.
Pastor Albert Klok zingt jiddische en hebreeuwse liederen, afgewisseld door Jan de Graaf met verhalen over kleine en grote gebeurtenissen die in 1942 plaatsvonden binnen de Joodse gemeenschap in Emmen. O.a. zal hij passages lezen en toelichten uit het dagboek van een Joodse ambtenaar die al snel na de bezetting ontslagen werd en in 1942 werd afgevoerd naar Westerbork. Ook vertelt hij over een egodocument van een meisje die van haar Joodse vriendinnetje haar theeserviesje vraagt als ze weggevoerd wordt, waar ze later spijt van krijgt.

Albert Klok is pastor van de Hutkerk in Emmen, een samenwerkingsverband van Doopsgezinden en Remonstranten en heeft ook enkele jaren als pastor de Grote Kerk van Emmen gediend. Hij is een verdienstelijk zanger en gitarist met een groot liederenrepertoire en begeleidt zichzelf op zijn gitaar. Als u door zijn enthousiasme wordt aangestoken mag u rustig meezingen.
Jan de Graaf is voorzitter van de stichting Sjemmesj (info: klik hier), was bestuurslid van Kamp Westerbork en leraar geschiedenis.

Albert Klok en Jan de Graaf