Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Stolpersteine ANBI Links
Activiteitenarchief

20-11-2016 - Jongeren van Magen David Adom Nederland vertellen over hun werk in Israël

Jeugdvrijwilligers Lisette de Olde en Serena Liesdek vertellen over hun ervaringen als ambulance-hulpverlener in Israël. Zij zijn actief bij de organisatie Magen David Adom Nederland die financiële en materiële steun biedt aan het medische werk voor de organisatie Magen David Adom in Israël. (ook wel de 'Rode Davidster' genoemd, vergelijkbaar met het Rode Kruis).

MDA helpt in Israël iedereen, ongeacht afkomst. De ambulancestations van MDA zijn dag en nacht in bedrijf en zij hebben voor de noodzakelijke continuïteit de inzet van vrijwilligers nodig en van betaalde hulpverleners die ook buiten werktijden oproepbaar zijn.

MDA Nederland steunt MDA Israël door de giften van donateurs en door legaten. MDA Nederland werkt met louter vrijwilligers, inclusief het bestuur. Daarbij heeft MDA Nederland een jeugdvrijwilligersprogramma dat jongeren vanaf 18 jaar uitzendt naar Israël om als vrijwilliger dienst te doen.
Voor meer informatie over de stichting en over het jeugdvrijwilligersprogramma kunt u hun website bezoeken:
www.mda-nederland.nl