Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Stolpersteine ANBI Links
Activiteitenarchief

12-02-2017 - Een lezing door Peter van 't Riet: Is het vierde evangelie anti-Joods?

Het vierde evangelie is bekend als het "Evangelie van Johannes" en het wordt door velen beschouwd als een Hellenistisch en anti-joods geschrift. In zijn boek, 'Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus' doet de heer Van 't Riet verslag van zijn speurtocht naar de joodse herkomst van het vierde evangelie. Hij laat zich daarbij leiden door de wijze van verhalen vertellen in het Jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling. Op bijna alle gebieden komt hij tot andere conclusies dan die welke gangbaar zijn voor het vierde evangelie.

Het vierde evangelie blijkt niet geschreven door de apostel Johannes, maar door aanhangers van Jezus' discipel Lazarus. Hij was de "discipel die Jezus lief had". Vandaar de titel van dit boek: Het Evangelie uit het Leerhuis van Lazarus. Lazarus stond op gespannen voet met de apostel Petrus.
Het leerhuis van Lazarus was zeer verwant aan de joodse beweging van de Essenen, bekend van de Dode-Zeerollen bij Qumran. Net als bij de Essenen is in het vierde evangelie de verhouding tot de offerdienst en het tempelbestuur het centrale probleem. Vooral toen de tempel in het jaar 70 verwoest was en de offerdienst beëindigd, werd alom de vraag gesteld: wat nu? In de levenswijze van Jezus heeft het leerhuis van Lazarus een alternatief voor de verdwenen offerdienst gezien. Het navolgen van de lijdende rechtvaardige ("het lam van God") brengt de Tora-getrouwe mens dichter tot de EEUWIGE. Het kan de offerdienst vervangen in een tijd waarin de tempel verwoest is.

Een interessante lezing over nieuwe ontwikkelingen in de interpretatie van de evangeliën.